สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Day Camp
ประกาศเมื่อ 2022-02-18 15:31:50น.
จำนวนผู้เข้าชม : 232 คน

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-15.00 น.  นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างาน กิจกรรมค่าย และครูผู้สอนฐานการเรียนรู้ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Day Camp ให้กับนักศึกษา  กศน. จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร (รุ่นที่ 2)  จำนวน 61 คน