สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
Waghor Happy Valentine สไตล์ Wow Wow
ประกาศเมื่อ 2022-02-15 09:18:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 253 คน

 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม และบริการร่วมกับงานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ จัดกิจกรรม Waghor Happy Valentine สไตล์ Wow Wow กับ Colors of valentine ทำนายรัก ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก