สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
งานอาคารสถานที่ดำเนินการทาสีปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารงานเพาะเลี้ยง ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ประกาศเมื่อ 2021-07-23 10:45:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 577 คน

 www.facebook.com/prachuabkirikhun.waghor/photos/pcb.2032172650269366/2032172140269417/

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. งานอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการทาสีปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารงานเพาะเลี้ยง ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อให้มีความสวยงามและช่วยให้บรรยากาศในการทำงานของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นอีกด้วย