สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ปรับปรุงทาสี อาคารแสดงวิทยาศาสตร์แสนสนุก FUN SCIENCE
ประกาศเมื่อ 2021-07-23 10:40:49น.
จำนวนผู้เข้าชม : 462 คน

 www.facebook.com/prachuabkirikhun.waghor/photos/pcb.2033658973454067/2033655450121086

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. งานอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ ปรับปรุงทาสี อาคารแสดงวิทยาศาสตร์แสนสนุก FUN SCIENCE  ภายหลังจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหว้ากอ ต่อไป