สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเมื่อ 2021-07-23 10:39:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 506 คน

www.facebook.com/prachuabkirikhun.waghor/photos/pcb.2033660130120618/2033659783453986

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่กลุ่มชมรมวัยใสคลองวาฬ ณ หว้ากอ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์ “สูงวัยต้านภัยโควิด-19” ในระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันกลุ่มไลน์ ชมรมวัยใสคลองวาฬ ณ หว้ากอ