สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะตามมิติใหม่ชุมชนไร้ถัง รุ่นที่ 3
ประกาศเมื่อ 2021-06-30 15:42:41น.
จำนวนผู้เข้าชม : 433 คน

https://www.facebook.com/prachuabkirikhun.waghor/photos/pcb.2016257201860911/2016255598527738

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังกรทอง อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะตามมิติใหม่ชุมชนไร้ถัง รุ่นที่ 3 โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวให้การต้อนรับและรายงานถึงความเป็นมาของการจัดโครงการในครั้งนี้ การจัดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะตามมิติใหม่ชุมชนไร้ถังเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากภาครัฐภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมกันโดยพร้อมเพรียง  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ไม่มีถังขยะ โดยการปลูกฝังให้ชุมชนมีวินัย ฝึกแยกขยะจากบ้าน ซึ่งขยะที่แยกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรและด้านพลังงาน อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อีกด้วย