สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรม “ขัดอ่างล้างกระดองเต่า”
ประกาศเมื่อ 2021-06-30 15:38:35น.
จำนวนผู้เข้าชม : 421 คน

 https://www.facebook.com/prachuabkirikhun.waghor/photos/pcb.2016312708522027/2016310688522229/

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “ขัดอ่างล้างกระดองเต่า” พร้อมรับของที่ระลึก โดยมีกำหนดจัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถโทรสอบถามและทำการจองเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 085-134-5486 คุณบุษยา เครือแตง นักวิชากรศึกษา ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เรารับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 1 รอบ รอบละ 6 ท่านเท่านั้น สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาของอุทยานฯ หว้ากอกับสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา  เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายทะเล และการอนุรักษ์เต่าทะเล และเพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมขัดบ่อเต่า ขัดกระดองเต่าสู่ท้องทะเลต่อไป