สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศเมื่อ 2021-02-04 10:49:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 870 คน

www.facebook.com/prachuabkirikhun.waghor/photos/pcb.1903618833124749/1903618206458145/เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่วนอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม สำหรับระเบียบวาระในการประชุมประธานได้นำเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ให้หัวหน้างานแต่ละงานสรุปผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป