สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศเมื่อ 2021-02-04 10:43:22น.
จำนวนผู้เข้าชม : 544 คน

www.facebook.com/prachuabkirikhun.waghor/photos/pcb.1903642256455740/1903640096455956/ 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ (Fun Science) นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นปนะธานการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมกันโดยพร้อมเพรียง   นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จัดให้มีการตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าห้องประชุม และนั่งเว้นระยะห่างระหว่างประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย