ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รองผอ.อวท.ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563 (Science Film Festival 2020) ครั้งที่ 16
ประกาศเมื่อ 2020-11-27 14:19:07น.
จำนวนผู้เข้าชม : 313 คน
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563 (Science Film Festival 2020) ครั้งที่ 16
93
จำนวนคนที่เข้าถึง
7
จำนวนการมีส่วนร่วม
6