ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง จัดทำนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกาศเมื่อ 2020-06-23 13:29:05น.
จำนวนผู้เข้าชม : 111 คน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง จัดทำนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าเจ้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์