สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ประกาศเมื่อ 2020-05-21 08:56:56น.
จำนวนผู้เข้าชม : 719 คน

22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอเตรียมไว้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น พืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันตามหน่วยของพันธุกรรมและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย หากถิ่นที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันมากเพียงใดก็ยิ่งมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายมากขึ้นเพียงนั้น

​ องค์การสหประชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (International Day for Biological Diversity : IDB) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CDB) เริ่มมีผลบังคับใช้คือ วันที่ 22 พ.ค. 1992 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม