สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 (ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัตงาน)
ประกาศเมื่อ 2020-02-13 16:17:21น.
จำนวนผู้เข้าชม : 696 คนวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 (ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัตงาน) และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้