สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวัน”พื้นที่ชุ่มน้ำโลก”
ประกาศเมื่อ 2020-01-31 15:07:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 755 คนวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ป่าชายเลนตำบลคลองวาฬ (ด้านหลังหน่วย ฉก.จงอางศึก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวัน”พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชาวค่ายหว้ากอ จากโรงเรียนวัดบ้างส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลยเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ อีกด้วย