สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
ประกาศเมื่อ 2020-01-13 15:05:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 560 คนวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและขยายผลส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะสู่หน่วยงานและชุมชน ในปีงบประมาณ2563ภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์