ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผู้จัดการโรงแรม At T boutique hotel เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
ประกาศเมื่อ 2020-01-13 15:02:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 242 คนวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ผู้จัดการโรงแรม At T boutique hotel ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานโรงแรม เข้ามอบกระเช้าและร่วมให้คำอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ให้แก่นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับโรงแรม At T boutique hotel เป็นองค์กรภาคเอกชนที่คอยร่วมสนับสนุนกิจกรรมของทางอุทยานฯ หว้ากอ อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างดีตลอดมาภาพ  /  ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์