ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ เปิดเข้าชมฟรี พร้อมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 63
ประกาศเมื่อ 2020-01-11 16:02:10น.
จำนวนผู้เข้าชม : 208 คนวันที่ 11 มกราคม 2563 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าชมการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหายากและนิทรรศการด้านดาราศาสตร์และอวกาศอีกด้วย นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า“ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคน ขอให้รู้ว่าทุกๆ คน คือความหวังเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และเป็นอนาคตของประเทศชาติ ขอให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน ซึ่งหน้าที่อันสำคัญนี้ คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และมุ่งมั่นทำความดี ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย สำหรับการจัดงานวันเด็กในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาร่วมจัดและมีประชาชนเข้ารว่มงานเป็นจำนวนมากภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์