ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา กศน. กลุ่มภาคกลาง
ประกาศเมื่อ 2020-01-09 09:48:41น.
จำนวนผู้เข้าชม : 181 คนเมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี นายวรา แพใหญ่ นักประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา กศน. กลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป โดยมี นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์