ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU : Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศเมื่อ 2020-01-09 09:22:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 199 คนเมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU : Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่าง ศธ. อพวช. สวทช. ซีมีโอสะเต็มเอ็ด และซีมีโอเซ็ปส์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรุงเทพมหานครภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์