ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อ 2019-11-12 09:41:28น.
จำนวนผู้เข้าชม : 60 คนเมื่อวันศุกร์ที่8 พฤศจิกายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปี 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรีภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์