ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯหว้ากอจับมือร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ใ
ประกาศเมื่อ 2019-11-08 15:21:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 18 คนวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 15 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยมีนายชุมพล ยศวิปาน ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ เป็นประธานในการประชุม ในวาระการประชุมครั้งนี้ได้มีการร่วมเสนอแผนการดำเนินงานด้านจิตอาสาระหว่างอุทยานฯและชาวชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอใช้พื้นที่อุทยานฯเพื่อเป็นลานกีฬาชุมชน พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาวะเพื่อให้ชาวชุมชนคลองวาฬและพื้นที่ใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์