ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ ชวนโรงเรียนและเยาวชนชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
ประกาศเมื่อ 2019-11-08 15:14:19น.
จำนวนผู้เข้าชม : 21 คน
เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สสวท. สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และหน่วยงานหลักร่วมจัด จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทย โรงเรียน เยาวชนและผู้สนใจชมฟรีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศทั่วโลก ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์