ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่7/2562
ประกาศเมื่อ 2019-08-08 09:44:19น.
จำนวนผู้เข้าชม : 87 คนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี รอง ผวจ.ปข. , รอง ผอ.รมน.จว.ปข. , นายอำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันภาพ / ข่าว โดย วรา แพใหญ่