ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อบรมการจัดการขยะต้นทางตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง ให้ ทต.ทะเลทรัพย์ จ.ชุมพร
ประกาศเมื่อ 2019-08-08 09:42:12น.
จำนวนผู้เข้าชม : 106 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ จัดอบรมการลดและคัดแยกขยะต้นทางตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง ให้กับเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ตามโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนในระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วไป โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและวางแผนการจัดการขยะในโรงเรียนภาพ / ข่าว โดย วรา แพใหญ่