สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 16:09:02น.
จำนวนผู้เข้าชม : 506 คนวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าฐานการเรียนรู้เปิดโลกพลังงาน นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และ พนักงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 และเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณสำนักงาน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์