สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผอ.อวท.ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 15:41:34น.
จำนวนผู้เข้าชม : 506 คนวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และนิทรรศการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์