สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ ระดับจังหวัด ปี 2562
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 11:24:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 458 คนวันที่ 15 พ.ค. 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางวสุมา ใจกล้า และ น.ส.ศุภกานต์ ใจเดช ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ ระดับจังหวัด ปี 2562 โดยเป็นการประเมินสำนักงานของส่วนราชการที่ตั้งภายในศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์..ภาพ / ข่าว โดยง
านการตลาดและประชาสัมพันธ์