สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสายสัมพันธ์
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 11:16:19น.
จำนวนผู้เข้าชม : 464 คนวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสายสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีนายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์