สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 11:10:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 749 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบดีที่ 9 – วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Finwhale @T Boutique Hotelภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์