สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเข้าร่วมการประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 10:45:52น.
จำนวนผู้เข้าชม : 459 คนวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ เพื่อร่วมหารือแนวทางและสร้างโอกาสในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์