สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 09:46:02น.
จำนวนผู้เข้าชม : 440 คนวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวลัคนา ชำนาญกูล ตำแหน่งครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง แก่นักเรียน และนักศึกษาชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ม.ธรรมศาสตร์ เป้าหมายรวม 70 คนภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์