สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอเข้าร่วมกิจกรรม "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย"
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 09:41:37น.
จำนวนผู้เข้าชม : 420 คนวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย" พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนตาม่องล่ายภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์