สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะจากไร่กำนันจุน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูปลาหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2019-05-22 11:29:47น.
จำนวนผู้เข้าชม : 473 คน 

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ และนำชมคณะจากไร่กำนันจุน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 42 คน ที่ได้ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์