สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ประกาศเมื่อ 2019-05-22 11:14:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 470 คนวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวธีธิมา โกณฑา หัวหน้าส่วนวิชาการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ปลูกโดย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับต้นรวงผึ้งต้นนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์