สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประกาศเมื่อ 2019-05-22 11:11:12น.
จำนวนผู้เข้าชม : 502 คนวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์