ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอสัญจร on science ในงานเปิดบ้านวิชาการสานสัมพันธ์
ประกาศเมื่อ 2019-03-15 14:22:24น.
จำนวนผู้เข้าชม : 25 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการหว้ากอสัญจร on science ในงานเปิดบ้านวิชาการสานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์