ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมหารืองานด้านยุทธศาสตร์และงานภารกิจหลักของส่วนอำนวยการ
ประกาศเมื่อ 2019-03-08 13:33:24น.
จำนวนผู้เข้าชม : 31 คนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายสินรัตน์ แก้วนิยม หัวหน้าส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์และงานภารกิจหลักของส่วนงานฯ รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานของส่วนงานฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และมอบหมายการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2562ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์