ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.สร้างเครือข่าย กศน.ไร้ถัง
ประกาศเมื่อ 2019-03-08 13:26:01น.
จำนวนผู้เข้าชม : 24 คนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม กศน.ไร้ถัง เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถังขยะโดยมีผู้บริหารและคณะครูพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังการอบรมและการสาธิต นอกจากนี้อุทยานฯได้มอบถังกรีนโคนตัวอย่างให้กับ กศน.อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษา กศน.ต่อไป โดยมีนางสาวขวัญจิตร์ ศรีจันทนากุล ผอ.กศน.อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้นำคณะบุคลากรร่วมกันจัดการวัสดุย่อยสลายเพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงการก้าวสู่กศน.ไร้ถังต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์