ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อ 2018-12-13 14:00:43น.
จำนวนผู้เข้าชม : 93 คนวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือการกำหนดรูปแบบเป็นการจัดงานวันเด็กแห่งการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรมผู้รับบริการต้องเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงจะสามารถได้รับของรางวัล โดยจัดเป็นเมืองต่างๆ จำนวน 5 เมือง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ โซนฐานการเรียนอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โซนสวนพฤกษศาสตร์(บริเวณฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและสวนผีเสื้อ) และโซนฐานพลังงาน มีกองอำนวยการและจุดประชาสัมพันธ์อยู่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่วนเมืองต่างๆ ทั้ง 5 เมืองมีเวทีประจำเมือง เน้นให้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนานภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์