ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนการหนีไฟ ระงับเหตุเพลิงไหม้ ปี 2561
ประกาศเมื่อ 2018-07-10 10:20:56น.
จำนวนผู้เข้าชม : 123 คนวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นางสาวพันธิภา ประวาสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนการหนีไฟ ระงับเหตุเพลิงไหม้ ปี 2561 โดยมีนายสามารถ ศิริรัฐภรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่