ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สรุปประเด็นประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาและกระทรวงวิทย์
ประกาศเมื่อ 2018-03-02 15:16:34น.
จำนวนผู้เข้าชม : 239 คนวันนี้ (วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดสรุปประเด็นการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ในการเตรียมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปีภาพ / ข่าว โดย วรา แพใหญ่