ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ผอ.อวท.มอบของที่ระลึก ผบ.กองบิน 5
ประกาศเมื่อ 2017-10-02 10:09:18น.
จำนวนผู้เข้าชม : 116 คนเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายเบญจพล พาลี  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มอบของที่ระลึก(รูปรัชกาลที่ ๔) ให้แก่นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน ๕  ในโอกาสอำลาย้ายรับตำปหน่งใหม่ ณ อาคารดุสิตตา กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่