ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
หว้ากอร่วมจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนและเครือข่ายจิตอาสาในโครงการอบรมรณรงค์รักษ์หาดสะอาด ลดการสร้างขยะมูลฝอย
ประกาศเมื่อ 2017-08-01 15:05:55น.
จำนวนผู้เข้าชม : 131 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองวาฬ จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนและเครือข่ายจิตอาสาในโครงการอบรมรณรงค์รักษ์หาดสะอาด ลดการสร้างขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลคลองวาฬ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่