สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ส่งมอบงานงวดที่ 1 ปรับปรุงนิทรรศการฐานการเรียนรู้คมนาคมและขนส่ง
ประกาศเมื่อ 2016-04-08 10:58:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 783 คนนายไพฑูรย์ น้อมกล่อม หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ทำการตรวจรับงานห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ๊งค์ ฟายด์ อาร์ต ได้ตกลงเป็นผู้รับจ้างทำงาน ปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการฐานการเรียนรู้คมนาคมและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่