สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประกาศเมื่อ 2016-04-04 11:30:10น.
จำนวนผู้เข้าชม : 533 คนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีวรวงศ์  กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังนำนิทรรศการดาราศาสตร์ รถนิทรรศการฉายภาพยนต์สามมิติ และกล้องส่องดูดวงอาทติย์ เข้าร่วมภายในงานอีกด้วยภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่