สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
ประกาศเมื่อ 2016-03-31 14:21:05น.
จำนวนผู้เข้าชม : 668 คนว่าที่ร้อยตรีวรวงศ์ กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราช เจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่