สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศเมื่อ 2016-03-25 15:45:55น.
จำนวนผู้เข้าชม : 665 คนว่าที่ร้อยตรีวรวงศ์ กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2559) ณ อาคารพืพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่