สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
"เปิดโลกปิโตรเลียม" โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ประกาศเมื่อ 2016-03-15 13:43:40น.
จำนวนผู้เข้าชม : 620 คน


บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  โดยส่วนงานสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ  “พลังงานปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่