สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ทำความสะอาดลอกบ่อพักน้ำทะเล
ประกาศเมื่อ 2016-03-11 11:27:15น.
จำนวนผู้เข้าชม : 633 คนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันทำความสะอาดลอกบ่อพักน้ำทะเลบริเวณบ่อพักน้ำภายในอาคารเพาะเลี้ยง ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเตรียมไว้ใช้ในงานจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่