สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรม big cleaning day ชายหาดหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2016-03-04 13:54:22น.
จำนวนผู้เข้าชม : 627 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม  big cleaning day ชายหาดหว้ากอ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่